O nás

Středisko volného času Luhačovice (do 31.12.2020 Dům dětí a mládeže Luhačovice) pracuje od roku 1983. Ke dni 1.1.1993 byl zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.  Je zařazen v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR jako zařízení pro zájmové vzdělávání. Zřizovatelem organizace je Město Luhačovice.
 
Základním předmětem činnosti a poslání SVČ je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
 
Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností
a aktivit označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času.
Je zaměřeno na různé oblasti a umožňuje rozvíjet kompetence a získat vědomosti
a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Reagujeme na poptávku a naplňujeme volný čas i dospělým a rodičům s dětmi.
 
Nabízíme v podnětném, příjemném a bezpečném prostředí zejména zájmové kroužky, kurzy, akce, tábory pobytové i příměstské, spontánní činnosti Klub K pro žáky a Klubík pro rodiče
s dětmi, výukové programy pro školy se zaměřením na různé oblasti.
 
Ve školním roce nabízíme cca 80 zájmových kroužků pro 700 účastníků, do programů akcí
a výukových programů se každoročně zapojí cca 8 000 zájemců, nabídky táborové činnosti a pobytových akcí využije cca 200 zájemců. Spontánní činnost – otevřený Klub K využívají volně přicházející děti a mládež cca 200 zájemců, Klubík navštěvuje cca 20 maminek s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Do činnosti se zapojují i rodiče s dětmi, kteří jsou dočasně v našem lázeňském městě na léčení nebo rekreačním pobytu.
 
Ve výchovně vzdělávací činnosti spolupracujeme s rodiči, školami a jinými podobně zaměřenými subjekty. Vedle rodiny a školy formujeme osobnost mladých lidí.
 
Zájmové vzdělávání vede účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení.
Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, žákům tj. i dětem
a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí a speciálními vzdělávacími potřebami.
  
Cílem všech aktivit SVČ Luhačovice je propagovat význam účelného využívání volného času z pohledu dalšího odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou generací.
Aktivity zajišťuje odborně a pedagogicky připravený tým pracovníků SVČ Luhačovice.
 
Zájmové vzdělávání v naší organizaci probíhá podle Školního vzdělávacího programu
(ŠVP).
 
SVČ Luhačovice působí v lázeňském městě, které má cca 5.000 obyvatel i s přilehlými obcemi. SVČ zasahuje svými aktivitami i do obcí v okolí, zvyšuje dostupnost SVČ – vytváří detašovaná pracoviště,
a rozšiřuje tak spolupráci se školami, obecními úřady a institucemi a občanskými
sdruženími v obcích v okolí.
 
Vycházíme z tradice dlouholeté důvěry a obliby veřejnosti v kvalitní výchovně vzdělávací práci našeho zařízení.
 
                                                                          Mgr. Eva Tomalová, ředitelka SVČ Luhačovice
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.