Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 87

Aerobic 1

PO 15:45-16:45

Věk 6-10

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 2. třídy. Základní prvky aerobicu, jednoduché taneční sestavy, cítění mezi hudbou a cvičením, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Aerobic 2

PO 15:45-16:45

Věk 6-10

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 2. třídy. Základní prvky aerobicu, jednoduché taneční sestavy, cítění mezi hudbou a cvičením, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Aerobic Biskupice

ČT 15:30-16:30

Věk 5-10

700 Kč / rok

ZŠ Biskupice

Volno

Určeno pro děti od 5 - 10 let. Základní prvky aerobicu, jednoduché taneční sestavy, cítění mezi hudbou a cvičením, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Aerobic Ludkovice

ČT 17:00-18:00

Věk 5-10

700 Kč / rok

Kulturní dům Ludkovice

Přijímáme náhradníky

Určeno pro děti a žáky od 5 - 10 let. Základní prvky aerobicu, jednoduché taneční sestavy, cítění mezi hudbou a cvičením, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Aerobic Pozlovice

PO 14:00-15:00

Věk 6-10

700 Kč / rok

Městys Pozlovice

Poslední 2 místa

Určeno pro žáky od 1. - 4. třídy. Základní prvky aerobicu, jednoduché taneční sestavy, cítění mezi hudbou a cvičením, V ceně je garantováno 25 hodin.

Agility 1

PO 16:30-18:00

Věk 11-80

3 240 Kč / rok

SC Radostova

Obsazeno

Pro žáky od 11 let, SŠ, dospělé. Základní výcvik poslušnosti psa, vedení psa při překonávání jednoduchých překážek, možnost naučit se jednoduché povely, rozpoznat změny v chování psa a správně na ně reagovat, veselé hry a kontakt se psem, účast na závodech, péče o areál k výcviku. Psovod musí předložit vedoucí ke kontrole očkovací průkaz psa a k přihlášce každoročně podepsat Řád agility, je k dispozici na webových stránkách SVČ Luhačovice. Kroužek probíhá září - listopad, únor - srpen v areálu agility SC Radostova. V ceně je garantováno 25 setkání, 37,5 hod.

Agility 2

ST 16:30-18:00

Věk 11-80

1 800 Kč / rok

SC Radostova

Obsazeno

Pro žáky od 11 let,SŠ, dospělé. Základní výcvik poslušnosti psa, vedení psa při překonávání jednoduchých překážek, možnost naučit se jednoduché povely, rozpoznat změny v chování psa a správně na ně reagovat, veselé hry a kontakt se psem, účast na závodech, péče o areál k výcviku. Psovod musí předložit vedoucí ke kontrole očkovací průkaz psa a k přihlášce každoročně podepsat Řád agility, je k dispozici na webových stránkách SVČ Luhačovice. Kroužek probíhá září - listopad, únor - srpen v areálu agility SC Radostova. V ceně je garantováno 25 setkání, 37,5 hod.

Agility 3

ČT 16:30-18:00

Věk 11-80

1 800 Kč / rok

SC Radostova

Poslední místo!

Pro žáky od 11 let, SŠ, dospělé. Vedení psa při překonávání jednoduchých i složitějších parkurů, možnost naučit se a procvičit jednoduché povely, rozpoznat změny v chování psa a správně na ně reagovat, veselé hry a kontakt se psem, účast na závodech, péče o areál k výcviku. Psovod musí předložit vedoucí ke kontrole očkovací průkaz psa a k přihlášce každoročně podepsat Řád agility, je k dispozici na webových stránkách SVČ Luhačovice. Kroužek probíhá září - listopad, únor - srpen v areálu agility SC Radostova. V ceně je garantováno 25 setkání, 37,5 hod.

Agility 4

ÚT 16:30-18:00

Věk 11-80

1 800 Kč / rok

SC Radostova

Poslední místo!

Pro žáky od 11 let, SŠ, dospělé. Vedení psa při překonávání jednoduchých parkurů, možnost naučit se a procvičit jednoduché povely, rozpoznat změny v chování psa a správně na ně reagovat, veselé hry a kontakt se psem, účast na závodech, péče o areál k výcviku. Psovod musí předložit vedoucí ke kontrole očkovací průkaz psa a k přihlášce každoročně podepsat Řád agility, je k dispozici na webových stránkách SVČ Luhačovice. Kroužek probíhá září - listopad, únor - srpen v areálu agility SC Radostova. V ceně je garantováno 25 setkání, 37,5 hod.

Angličtina žáci Ludkovice

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-8

1 000 Kč / rok

ZŠ a MŠ Ludkovice

Poslední 2 místa

Určeno pro žáky, seznamování s novými slovíčky, jednoduchá témata, výuka hravou formou. V ceně je garantováno 25 hodin.

Badminton 1 - žáci

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-18

1 200 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky kluky i holky. Seznámení s pravidly hry Badminton, rozvoj pohybových dovedností, zvládnutí různých typů úderů míčku - podání, smeč, vybrání míčku, přesné míření úderů, rozvoj postřehu a kondice, rozbor herních situací, spolupráce ve skupině. V ceně je garantováno 25 hodin. Při pořizování rakety sledujte hlavně její váhu, vyvážení a pružnost. Čím je raketa tužší, tím je lepší pro zkušenějšího hráče. U obutí je potřeba vybírat tlumivou botu s dobrou přilnavostí. Badminton vede Radek Jílek, trenér III.třídy a držitel certifikátu Coach level one.

Badminton 2 - SŠ, dospělí

ÚT 20:00-21:00

Věk 17-60

1 700 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Poslední místo!

Určeno pro dospělé, při hře Badminton, rozvoj pohybových dovedností, zvládnutí různých typů úderů míčku - podání, smeč, vybrání míčku, přesné míření úderů, rozvoj postřehu a kondice, rozbor herních situací, spolupráce ve skupině, zlepšení kondice. V ceně je garantováno 25 hodin. Při pořizování rakety sledujte hlavně její váhu, vyvážení a pružnost. Čím je raketa tužší, tím je lepší pro zkušenějšího hráče. U obutí je potřeba vybírat tlumivou botu s dobrou přilnavostí. Badminton vede Radek Jílek, trenér III.třídy a držitel certifikátu Coach level one.

Brousek 1

ST 14:00-15:00

Věk 4-10

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední 4 místa

Určeno pro děti MŠ a žáky ZŠ s účastí rodičů, logopedická cvičení ke zdokonalení řeči, rozvoj komunikačních schopností a dovedností, obratnosti a hybnosti mluvidel. 1x za 14 dní dle času dohodnutého po tel. domluvě s rodiči, přednost mají děti a žáci pokračující z minulého školního roku. Po přihlášení zatelefonujte do SVČ a domluvte si individuální čas. V ceně je garantováno 12 setkání.

Brousek 2

PO 16:00-17:00

Věk 4-10

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední 3 místa

Určeno pro děti MŠ a žáky ZŠ s účastí rodičů, logopedická cvičení ke zdokonalení řeči, rozvoj komunikačních schopností a dovedností, obratnosti a hybnosti mluvidel. 1x za 14 dní dle času dohodnutého po tel. domluvě s rodiči. Po přihlášení zatelefonujte do SVČ a domluvte si individuální čas. V ceně je garantováno 12 setkání.

Country Biskupice

PO 15:00-16:00

Věk 6-12

1 000 Kč / rok

ZŠ Biskupice

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 5. třídy ZŠ Biskupice, ZŠ Ludkovice. Základy country tanců, choreografie, nácvik taneční sestavy,vystoupeníí na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Cvičení na míčích

ČT 19:30-20:30

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro dospělé. Klidné, rehabilitační cvičení na protažení celého těla na rehabilitačních míčích.V ceně je garantováno 25 hodin.

Cvičení pánevního dna

ST 18:00-19:00

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro dívky a ženy. Klidné, rehabilitační cvičení na posílení pánevního dna. Vhodné i pro těhotné. V ceně je garantováno 25 hodin.

Cvičení pro posílení středu těla a zad

ST 19:00-20:00

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro dívky a ženy. Klidné, rehabilitační cvičení na posílení středu těla a zad. V ceně je garantováno 25 hodin.

Dráčci Biskupice

ST 15:00-16:00

Věk 6-11

1 200 Kč / rok

ZŠ Biskupice

Volno

Hudebně-dramatický kroužek, určeno pro žáky od 1. - 5. třídy ZŠ Biskupice, ZŠ Ludkovice,zaměřeno na zpěv, divadlo, tvořivé psaní, čtení... V ceně je garantováno 25 hodin.

Dramatický 1

ČT 16:30-17:30

Věk 6-12

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky 1.-5.třídy, propojení všech uměleckých oblastí - hudba, pohyb, výtvarné a literární umění, slovesná tvorba. Komplexní rozvoj osobnosti (mluvní, pohybové, literární a herecké schopnosti, přednes). Rozvoj spolupráce, vnímání sebe sama, citlivost ve skupině, rozvoj komunikace, smyslového vnímaní a fantazie. V ceně je garantováno 25 hodin.

Dramatický 2

ČT 17:30-18:30

Věk 12-19

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky 6.třídy,SŠ propojení všech uměleckých oblastí - hudba, pohyb, výtvarné a literární umění, slovesná tvorba. Komplexní rozvoj osobnosti (mluvní, pohybové, literární a herecké schopnosti, přednes). Rozvoj spolupráce, vnímání sebe sama, citlivost ve skupině, rozvoj komunikace, smyslového vnímaní a fantazie. V ceně je garantováno 25 hodin.

Flétna Pozlovice pokročilí

ST 15:30-16:30

Věk 6-11

700 Kč / rok

ZŠ Pozlovice

Obsazeno

Určeno pro žáky od 1. do 5. třídy, pokročilí. Hra na flétnu hravou formou, dechová cvičení, rozvoj hudebního cítění, hra jednoduchých písniček podle not i bez not. V ceně je garantováno 25 hodin.

Flétna Pozlovice začátečníci

ST 14:30-15:30

Věk 6-11

700 Kč / rok

ZŠ Pozlovice

Poslední 3 místa

Určeno pro žáky od 1. do 5. třídy. Seznámení s hrou na flétnu hravou formou, dechová cvičení, rozvoj hudebního cítění, hra jednoduchých písniček podle not i bez not. V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal 1

ST 15:30-16:30

Věk 6-8

1 100 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky kluky i holky, zaměřeno převážně na tréninky. Seznamování s pravidly, práce s florbalovou holí, koordinace pohybu, rychlost, vytrvalost, herní situace, míčové hry, přátelské utkaní.V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal 2

ST 16:30-17:45

Věk 9-10

1 100 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky kluky i holky. Seznamování s pravidly, práce s florbalovou holí, koordinace pohybu, rychlost, vytrvalost, herní situace, míčové hry, občasné přátelské turnaje a přátelské utkaní. V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal 3

ST 17:45-19:00

Věk 11-12

1 100 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Poslední 4 místa

Určeno pro žáky kluky i holky. Seznamování s pravidly, práce s florbalovou holí, koordinace pohybu, rychlost, vytrvalost, herní situace, míčové hry, občasné přátelské turnaje a přátelské utkaní. Při větším zájmu probíhá trénink ve dvou skupinkách současně v malé i velké tělocvičně. V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal 4

PÁ 15:00-16:30

Věk 12-16

1 500 Kč / rok

SC Radostova

Poslední místo!

Určeno pro žáky kluky i holky. Tréninky probíhají jednou týdně, šikovní hráči se účastní amatérských florbalových turajů. V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal 5

ČT 18:00-19:30

Věk 15-50

1 800 Kč / rok

SC Radostova

Volno

Tým je přihlášený do Zlínské ligy ČF. Zápasy se hrají formou turnajů. V ceně je garantováno 25 hodin.

Florbal Pozlovice

ČT 12:45-13:45

Věk 6-11

700 Kč / rok

Městys Pozlovice

Volno

Určeno pro žáky od 1. do 5. třídy. Seznamování s pravidly, trénování, práce s florbalovou holí, koordinace pohybu, herní situace. V ceně je garantováno 25 hodin.

Gymnastika pokročilí

PO 15:00-16:30

Věk 6-10

1 300 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Poslední 2 místa

Určeno pro žáky kluky i holky od 7 - 10 let. Pokročilí, gymnastika, zlepšení fyzické kondice, cvičení prostná, na kladině a hrazdě, skoky na švédskou bednu, přes kozu, nácvik baletních kroků a poskoků, maximální rozsah pohybu, příprava na soutěže, vystoupení, závody. V ceně je garantováno 25 hodin.

Gymnastika začátečníci

PO 16:30-17:30

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Poslední 2 místa

Určeno pro žáky kluky i holky od 7 - 9 let. Základy gymnastiky, zlepšení fyzické kondice, cvičení prostná, na kladině a hrazdě, skoky na švédskou bednu, přes kozu, nácvik baletních kroků a poskoků, maximální rozsah pohybu, příprava na soutěže, vystoupení, závody. V ceně je garantováno 25 hodin.

Háčkování, Vyšívání, Pletení

ČT 15:00-16:00

Věk 8-15

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Výroba doplňků, obrázků, dárečků, prostírání...V ceně je garantováno 25 hodin.

Hasičský 1

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-10

700 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky kluky i holky. Zaměřeno na různorodou pohybovou činnost, hry v tělocvičně a na hřišti, rozvoj pohybových dovedností, příprava na soutěže, hasičská terminologie. Schůzky probíhají na požární stanici a v tělocvičně ZŠ. 1. schůzka proběhne na požázní zbrojnici. V tělocvičně bude probíhat schůzka od 17.00 - 18.00. V ceně je garantováno 25 hodin.

Hasičský 2

ČT 16:00-17:00

Věk 10-16

700 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Poslední 4 místa

Určeno pro žáky kluky i holky. Zaměřeno na různorodou pohybovou činnost, hry v tělocvičně a na hřišti, rozvoj pohybových dovedností, příprava na soutěže, první pomoc, uzlování, hasičská terminologie, některé schůzky probíhají v hasičské zbrojnici, účast na závodech. V ceně je garantováno 25 hodin.

Hasičský přípravka

ÚT 16:00-17:00

Věk 5-6

700 Kč / rok

Požární zbrojnice Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky kluky i holky. Zaměřeno na různorodou pohybovou činnost, rozvoj pohybových dovedností, příprava na soutěže, hasičská terminologie. Schůzky probíhají na požární stanici, v tělocvičně. 1. schůzka proběhne na požázní zbrojnici. V ceně je garantováno 24 hodin.

Holčičárna 1

ST 13:00-14:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Výroba doplňků, tetovačky, účesy, nehty, vycházky do přírody, tančení, povídání...V ceně je garantováno 25 hodin.

Hravé učení

ÚT 09:00-11:00

Věk 1-60

400 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro děti od 1,5 let s rodiči, výroba montessory pomůcek pro rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, rozvoj pohybových schopností, navazování kontaktů, rozvoj smyslového vnímání - sluch, hmat, zrak, čich, chuť. Možnost trávit čas s dětmi stejného věku, spontánní činnost.1x za 14 dní - sudý týden. Je potřeba vyplnit přihlášky a zaplatit úplaty za dítě i za dospělého.V ceně je garantováno 24 hodin.

Hýbánky Ludkovice

ÚT 17:00-18:00

Věk 5-7

800 Kč / rok

Kulturní dům Ludkovice

Volno

Určeno pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy, hudebně pohybové činnosti, pohybové hry, nácvik taneční choreografie, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Chůzí ke zdraví

ÚT 14:00-16:00

Věk 6-12

700 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 1.třídy do 5.třídy. Předcházení obezitě lehkou, svižnou chůzí. Rozvíjení pohybu, vytrvalosti,přirozené posilování svalů celého těla, chůze různým terénem i nordic walking, hry. V ceně je garantováno 24 hodin.

Jóga 1

ÚT 18:20-19:20

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro studenty SŠ a dospělé. Klidné cvičení na protažení celého těla, dechová cvičení, meditační cvičení, relaxace. V ceně je garantováno 25 hodin.

Jóga 2

ÚT 19:30-20:30

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro studenty SŠ a dospělé. Klidné cvičení na protažení celého těla, dechová cvičení, meditační cvičení, relaxace. V ceně je garantováno 25 hodin.

Jóga děti

PO 13:00-14:00

Věk 5-9

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro děti a žáky. Klidné cvičení na protažení celého těla hravou formou, dechová cvičení,hry a relaxace.V ceně je garantováno 25 hodin.

Keramika 1

ST 16:30-17:30

Věk 3-7

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední 2 místa

Určeno pro předškolní děti, seznámení se s materiálem - hlínou, engobou, glazurou, jednoduché techniky práce s hlínou, rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, vytváření vlastních keramických výrobků. V ceně je garantováno 25 hodin.

Keramika 2

ST 14:30-15:30

Věk 7-11

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky, s ohledem na zkušenost a zručnost účastníka, žáci se zdokonalí v řemeslných dovednostech, ve zpracování keramické hlíny, engobou, glazurou, seznámí se s různými druhy materiálů - typů hlíny, rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, vytváření vlastních keramických výrobků.V ceně je garantováno 25 hodin.

Keramika 3

ST 15:30-16:30

Věk 12-16

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Pro žáky, s ohledem na zkušenost a zručnost účastníka, žáci se zdokonalí v řemeslných dovednostech, ve zpracování keramické hlíny, engobou, glazurou, seznámí se s různými druhy materiálů - typů hlíny, rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, vytváření vlastních keramických výrobků. V ceně je garantováno 25 hodin.

Klubíčko

ÚT 16:30-17:30

Věk 2-50

600 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro děti od 2,5 let s rodiči, zejména ty, které nenavštěvují mateřskou školu, jednoduché pohybové hry, výtvarná, jazyková výchova, možnost trávit čas s vrstevníky, zvykat si na kolektiv. Je potřeba vyplnit přihlášky a zaplatit úplaty za dítě i za dospělého.V ceně je garantováno 25 hodin.

Klubík PO-PÁ, v ÚT řízené aktivity

ÚT 10:00-11:00

Věk 1-60

600 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro děti s rodiči od 1 let, zejména pro ty, které nenavštěvují mateřskou školu, jednoduché pohybové hry, výtvarná, jazyková výchova, možnost trávit čas s vrstevníky, zvykat si na kolektiv, besedy na různá témata. PO, ST, ČT, PÁ - dopoledne spontánní činnost. ÚT - organizovaná činnost nebo spontánní činnost dle dohodnutých termínů. Odpoledne PO - PÁ - spontánní činnost. Je potřeba vyplnit přihlášky a zaplatit úplaty za dítě i za dospělého. V ceně je garantováno 20 hodin řízené činnosti.

Kutilové

PO 17:30-18:30

Věk 8-15

1 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Polytechnické vzdělávání - určeno pro žáky se zájmem o práci s nářadím, materiálem, rozvíjení technických dovedností, myšlení, rozvoj tvořivosti, představivosti, vytváření výrobků. V ceně je garantováno 25 hodin.

Kytara Pozlovice začátečníci 1

ST 13:00-14:00

Věk 6-11

700 Kč / rok

ZŠ Pozlovice

Obsazeno

Určeno pro žáky od 1.-5. třídy, začátečníci. Hra na kytaru, základní znalost akordů, rytmů, akordový zápis písniček, zpěv, folkové i moderní písničky, vystoupení na veřejnosti, vlastní kytara. V ceně je garantováno 25 hodin.

Kytara Pozlovice začátečníci 2

ST 14:00-15:00

Věk 6-11

700 Kč / rok

ZŠ Pozlovice

Obsazeno

určeno pro žáky od 1.-5. třídy, začátečníci. Hra na kytaru, základní znalost akordů, rytmů, akordový zápis písniček, zpěv, folkové i moderní písničky, vystoupení na veřejnosti, vlastní kytara. V ceně je garantováno 25 hodin. Žáky do této skupiny přihlásíte po rozdělení žáků přihlášených v Kytaře Pozlovice začátečníci podle dovedností.Budeme vás kontaktovat telefonicky.

Letecký Klub

PÁ 16:00-18:00

Věk 12-16

1 000 Kč / rok

Aeroklub Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 6.třídy, pro chlapce a dívky. Cílem klubu je podpořit a rozvíjet zájem mladých lidí o letectví, rozšířit jejich znalosti a technické dovednosti. Kroužek probíhá v Aeroklubu Luhačovice 1x za 14 dní, sudý týden. Žáci se seznámí s instruktory, piloty a pilotkami Aeroklubu Luhačovice. Dozví se o historii, základech meteorologie, navigace, stavby letadel. Sestaví si jednoduchý létající model letadla. Proberou základní pojmy konstrukce letadel, aerodynamiky, mechaniky letu. Dozví se, co všechno má pilot v kabině letadla - letecké přístroje, přístroje pro kontrolu motoru, ovládací prvky v kabině letounů a kluzáků. Vysvětlí si, jak funguje letadlový motor, konstrukce leteckých motorů a jejich systémů. Praktické ukázky proběhnou v hangáru. V ceně je garantováno 14 schůzek, 28 hod.

Moderní tanec pokročilí

ČT 16:00-17:00

Věk 11-15

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 6.-9.třídy. Taneční kroužek zaměřený na moderní tance, správné držení těla, vnímání rytmu hudby. Vystupování na veřejnosti.V ceně je garantováno 15 hodin. Dle rozvrhu hodin vedoucí kroužku, se může změnit den a čas kroužku.

Moderní tanec začátečníci

ČT 17:00-18:00

Věk 11-15

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 6.-9.třídy. Taneční kroužek zaměřený na moderní tance, správné držení těla, vnímání rytmu hudby. Vystupování na veřejnosti.V ceně je garantováno 15 hodin. Dle rozvrhu hodin vedoucí kroužku, se může změnit den a čas kroužku.

Motýlek Biskupice

ÚT 14:45-16:45

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

MŠ Biskupice

Poslední 4 místa

Dramaticko-pohybový kroužek. Určeno pro děti od 4 - 6 let. Děti se poprvé setkají s divadlem, formou her i zábavnou formou si osvojí různé říkanky a pohádky, nebude chybět také kreativní tvoření, výroba kulis a kostýmů. V ceně je garantováno 12 setkání, 24 hodin.

Myslivecký Drnovice

ČT 16:00-18:00

Věk 6-15

600 Kč / rok

Myslivecká chata pod Hájem

Poslední 3 místa

Pro žáky od 1.třídy -poznávání hub, zimních plodů, stromů, keřů, zvěře, pozorování ptactva, odlétaví, stálí, stopy zvěře, čištění studánek, sběr jablek, kaštanů, žaludů na přikrmování, rozdělání ohně na sněhu, ukázka loveckých zbraní a loveckých pomůcek, myslivecká mluva, řezání ohryzu pro zvěř, střelba ze vzduchovky na terče a další. V ceně je garantováno 12 setkání, 24 hodin.

Papíno 1

ČT 14:00-16:00

Věk 6-11

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky od 1. třídy. Zábavné vaření, rozvoj tvořivosti při vaření, pečení a stolování, zdokonalování dovedností a návyků při práci v kuchyni, seznámení se světovými kuchyněmi, 1x za 14 dní - lichý týden. V ceně je garantováno 12 schůzek.

Papíno 2

ČT 15:30-17:30

Věk 12-16

700 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední místo!

Určeno pro žáky od 5. třídy. Zábavné vaření, rozvoj tvořivosti při vaření, pečení a stolování, zdokonalování dovedností a návyků při práci v kuchyni, seznámení se světovými kuchyněmi, 1x za 14 dní - sudý týden. V ceně je garantováno 12 scůzek.

Pastelka 1

ČT 16:00-17:00

Věk 2-60

550 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro rodiče s dětmi předškolního věku,žáky, rozvíjení výtvarného cítění, fantazie a tvořivosti, nejrůznější výtvarné techniky, materiály, vytváření výrobků, spolupráce při tvoření. Je potřeba vyplnit přihlášky a zaplatit úplatu za dítě i za dospělého.V ceně je garantováno 25 hodin.

Pohybové a míčové hry

ÚT 16:00-17:30

Věk 5-10

700 Kč / rok

SC Radostova

Volno

Kroužek se zaměřením na sportovní hry a soutěže družstev a jednotlivců s míčem i bez míče. Kroužek bude probíhat 2x týdně v úterý 16.00 - 17.30 hala Sportovního centra Radostova v pátek 15.30 - 17.00 tělocvična ZŠ Luhačovice Činnost kroužku je ve spolupráci T.J. Sokol Luhačovice. V ceně je garantováno 50 hodin.

Pohybové hrátky pro nejmenší

ÚT 15:30-16:30

Věk 1-50

600 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro děti s rodiči od 1,5 let, zaměřeno na různorodou pohybovou činnost,pohybové říkanky, jednoduché hry v klubovně, jednoduché opičí dráhy, rozvoj sociálních dovedností, koordinace pohybů, motoriky. Je potřeba vyplnit přihlášky a zaplatit úplaty za dítě i za dospělého. V ceně je garantováno 25 hodin.

Pohybové hry

ST 15:45-16:45

Věk 3-6

800 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Přijímáme náhradníky

Určeno pro děti MŠ, případně žáci 1. třídy, zaměřeno na různorodou pohybovou činnost soutěživého charakteru, hry v tělocvičně a na hřišti, opičí dráhy, rozvoj pohybových dovedností. (skákání, běhání, házení, chytání, lezení) a schopností (koordinace, rychlost) V ceně je garantováno 25 hodin. Při vyšším počtu zájemců - náhradníků, bude pro náhradníky otevřen termín v úterý 15.45 - 16.45 hod.v malé tělocvičně ZŠ Luhačovice.

Pohybové hry 2

ÚT 15:45-16:45

Věk 3-6

800 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Volno

Určeno pro děti MŠ, případně žáci 1. třídy, zaměřeno na různorodou pohybovou činnost soutěživého charakteru, hry v tělocvičně a na hřišti, opičí dráhy, rozvoj pohybových dovedností. (skákání, běhání, házení, chytání, lezení) a schopností (koordinace, rychlost) V ceně je garantováno 25 hodin.

Poznáváme přírodu

ČT 16:00-17:00

Věk 6-11

700 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 1. třídy, seznamování s přírodou hravě, ochrana přírody. V ceně je garantováno 25 hodin.

Ruština starší žáci a dospělí pokročilí

ÚT 18:30-19:30

Věk 12-99

2 300 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední 4 místa

Výuka ruského jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé, rozvoj slovní zásoby, čtení, výslovnost, dialog, seznámení se se slovíčky a tradicemi Ruska, rozšíření slovní zásoby podle potřeby účastníků. V ceně je garantováno 25 hodin. Učebnice pro tento kurz: 1) Raguda po novomu 2 s pracovním sešitem

Rybářský

ČT 15:00-16:00

Věk 8-15

800 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 2. třídy, dvouletý kroužek -možnost naučit se rybářským znalostem a dovednostem, poznávat naše běžné druhy ryb, způsob lovu jednotlivých druhů ryb, naučit se předpisům o ochraně i způsobech lovu ryb, ovládat práci s udicí a základním rybářským, vybavením, možnost získání rybářského lístku, ochrana přírody, je nutno počítat s pořízením vlastního rybářského vybavení. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní. Probíhat bude v SVČ, na rybářské chatě. V letních měsícich bude kroužek trvat 2,0 - 3,0 hod., protože žáci budou u vody. Učit se chytat budou na potoku, na přehradě. V souvislosti s pracovními směnami se může změnit den i čas konání kroužku. V ceně je garantováno 20 hodin.

Sebeobrana

ST 17:00-18:00

Věk 9-15

800 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro kluky i holky. Základy sebeobrany, pochopení smyslu obrany. V ceně je garantováno 25 hodin.

Sporťák

PO 15:30-17:00

Věk 7-12

1 000 Kč / rok

ZŠ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky kluky i holky, zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností, pohybové, sportovní a míčové hry, kruhové tréninky. Seznamování s pravidly. V ceně je garantováno 25 hodin.

Sportovní hry Biskupice

PO 16:00-17:00

Věk 6-11

700 Kč / rok

ZŠ Biskupice

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 5. třídy ZŠ Biskupice, ZŠ Ludkovice,zaměřeno na různorodou pohybovou činnost soutěživého charakteru, hry v tělocvičně a na hřišti, opičí dráhy, rozvoj pohybových dovedností. V ceně je garantováno 25 hodin.

Sportovní hry Velký Ořechov

PO 13:30-14:30

Věk 6-10

700 Kč / rok

ZŠ Velký Ořechov

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 4. třídy ZŠ Velký Ořechov, zaměřeno na rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti, míčové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Střelecký

PÁ 15:00-17:00

Věk 9-18

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední místo!

střelba na nepohyblivý terč vzduchovkami, novými větrovkami, v areálu SVČ, klubovna, 1x za 14 dní - lichý týden, schůzky dle počasí i v areálu SC Radostova - plácek agility. V ceně je garantováno 24 hodin.

Šachový

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-15

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední 3 místa

určeno pro žáky od 1.-9. třídy Seznamování s královskou hrou Šachy, šachové partie. Rozvoj kombinačních schopností, cvičení paměti, taktické a strategické uvažování, rozvoj logického myšlení. Při vyšším počtu zájemců rozdílného věku může být kroužek rozdělen, proto počítejte i s časem od 16.00 - 17.00 hodin. V ceně je garantováno 24 hodin.

Šikovné ručičky Velký Ořechov

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-10

1 200 Kč / rok

ZŠ Velký Ořechov

Volno

Určeno pro žáky od 1. - 4.třídy, zaměřeno na rozvoj kreativity, práce s netradičním materiálem, rozvoj zručnosti, tvořivosti, fantazie a estetického cítění. V ceně je garantováno 25 hodin.

Táborová kytara

PO 16:30-17:30

Věk 11-40

1 000 Kč / rok

ŠD Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro mládež od 5. třídy, SŠ a dospělí. Hra na kytaru, základní znalost akordů, hra na akustické nástroje, zpěv, folkové i moderní písničky, vystoupení na veřejnosti, vlastní kytara, v ceně je garantováno 25 hodin.

Taneční

ČT 15:30-16:30

Věk 5-8

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro děti 5-8 let. Tancování a základní taneční kroky různých tanečních prvků, cítění mezi hudbou a cvičením, radost z pohybu, vystoupení na veřejnosti. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampolíny Jumping 1

PO 13:00-14:00

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Určeno pro žáky od 1.třídy do 4. třídy. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách + pohybové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampoliny Jumping 2

PO 14:00-15:00

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky od 1.třídy do 4.třídy. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách + pohybové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampoliny Jumping 3

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední místo!

Určeno pro žáky od 1.třídy do 4.třídy. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách + pohybové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampolíny Jumping 4

ST 14:00-15:00

Věk 6-10

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky od 1.třídy do 4. třídy. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách + pohybové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampoliny Jumping 5

ČT 14:00-15:00

Věk 10-15

1 200 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední místo!

Určeno pro žáky od 3.třídy do 6.třídy. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách + pohybové hry. V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampolíny Jumping 6 (SŠ,dospělí)

PO 18:15-19:15

Věk 17-60

1 700 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky SŠ a dospělé. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách.V ceně je garantováno 25 hodin.

Trampolíny Jumping 7 (SŠ,dospělí)

ÚT 16:15-17:15

Věk 17-60

900 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro žáky SŠ a dospělé. Lichý týden. Vytrvalé skákání, posilování svalů, o kterých ani nevíte, že je máte, a hlavně zábava - to je jumping, skákání na malých trampolínách.V ceně je garantováno 12 hodin.

Veselé tančení

PO 16:45-17:45

Věk 3-5

800 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Kroužek pro nejmenší děti, které rády tančí tanečky podle známých dětských písniček, pohybové hry, protažení těla. V ceně je garantováno 25 hodin.

Výtvarně - kreativní Pozlovice

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-12

1 000 Kč / rok

ZŠ Pozlovice

Volno

Určeno pro žáky od 1. třídy, poznávání různých rukodělných a řemeslných tradičních i netradičních technik, materiálů, rozvoj zručnosti, tvořivosti, fantazie a estetického cítění. V ceně je garantováno 25 hodin.

Výtvarný 1

PO 15:00-16:00

Věk 9-15

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Volno

Nejrůznější výtvarné techniky, rozvíjení výtvarného a barevného cítění, fantazie a tvořivosti, rozvoj zručnosti, citu pro materiál, kombinace materiálů a technik ..., jemná motorika. V ceně je garantováno 25 hodin.

Výtvarný 2

PO 16:15-17:15

Věk 4-8

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Obsazeno

Určeno pro děti MŠ, nejrůznější výtvarné techniky, rozvíjení výtvarného a barevného cítění, fantazie a tvořivosti, rozvoj zručnosti, citu pro materiál, kombinace materiálů a technik ...,jemná motorika. V ceně je garantováno 25 hodin.

Zábavná věda

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

SVČ Luhačovice

Poslední místo!

Určeno pro žáky. Seznámení se s vědními obory hravou a zábavnou formou, experimentování s různými látkami, materiály a pomůckami, pokusy, pochopení principů, podle kterých funguje příroda a jevy kolem nás. V ceně je garantováno 25 hodin.

Železniční modelář

ST 16:30-18:00

Věk 6-15

1 100 Kč / rok

ČIKO Luhačovice

Poslední 2 místa

Určeno pro žáky od 1.třídy, pro všechny kluky, holky, které baví modelářství, stavba železnice, modulového nádraží,krajinky,jízda po kolejišti. Sraz na 1. schůzku v SVČ Luhačovice a následně budou přesunuty do budovy ČIKO. V ceně je garantováno 25 setkání, 37,5 hod.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.