Výukové programy pro školy

Výukové programy pro školy

07.07.2017

Výukové programy pro školy

INDIÁNI / ve spolupráci s Městskou knihovnou Luhačovice/

Vhodné pro MŠ a  žáky 1. stupně ZŠ – pouze za pěkného počasí venku            květen, červen

 

Povídání o životě původních obyvatel Ameriky- zvyky, tradice, hudba, zajímavosti.

Hravou formou se děti seznámí i s některými činnostmi, které Indiáni  vykonávali.


VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE

Určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ                                                             listopad, prosinec

 

Děti se seznámí jak se slavily Vánoce v dřívějších dobách a jak je slavíme dnes. Společně si vyzkoušíme některé zvyky. Součástí programu je i pečení  pečiva z vánočkového těsta.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, ZVYKY A TRADICE

Určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ                                                                           březen, duben

 

Co jsou to Velikonoce, proč se slaví a kdy? Na tyto otázky se děti dozví odpovědi, ale i plno dalších zajímavostí. Součástí programu je i pečení mini mazanců.


EKOLOGIE- TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, ZAJÍMAVOSTI O PŘÍRODĚ KOLEM NÁS

Určeno pro MŠ a žáky 1. a 2. stupně ZŠ      

Hravou formou dokázat správně třídit odpad, vědět jak a proč se třídí, kam se dává – barevně rozlišené nádoby na odpad, pytle, sběrný dvůr…, dozvědět se informace o vodě, půdě, stromech, rostlinách, bylinkách,ptácích, zvířatech aj.                                                                                                                                                                                                      duben

KERAMIKA

Určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ                                                                                   celoročně

Seznámení s prací s keramickou hlínou, všechny výrobky budou vypáleny. Možnost glazování výrobků. Výrobky z keramické hlíny jako dárky /Vánoce, Velikonoce,…/ nebo jen tak pro radost.


DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Určeno pro děti MŠ a žáky ZŠ. Výukové programy zaměřené na teoretické i praktické dovednosti a znalosti silničního provozu. Pro praktickou výuku využíváme jízdu přes dovednostní překážky, nebo jízdu po mini mobilním dopravním hřišti. Pro teoretickou část bývají zařazovány práce ve skupinkách i jednotlivcích. (poznávání, přiřazování, rozhovory, soutěže,…) 

září, říjen, březen, duben

ZDRAVOVĚDA

Určeno pro žáky ZŠ, výukové programy jsou zaměřeny na praktické i teoretické dovednosti a znalosti z oblasti první pomoci. Pro praktickou výuku využíváme figuríny různých velikostí, obvazový materiál, vybavení autolékárniček, pracovní listy,….Při výuce pracují žáci ve skupinách. Simulujeme situace se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě – v domácnosti, ve škole, při sportu, venku…                                      


Další programy pro školy:


SEZNAMOVACÍ AKCE

Určeno pro žáky 1. a 6.tříd ZŠ – program je koncipován tak, aby se postupně členové kolektivu na základě her a různých úkolů vzájemně blíže poznali a zároveň se projevili v rámci svého kolektivu. Pro třídního učitele je přínosné seznámení s novým třídním kolektivem v jiných než školních situacích. Může pomoci odhalit případné negativní jevy v třídním kolektivu. Chceme jednotlivci ukázat, že může a měl by být efektivním členem skupiny.


LANA A LANOVÉ PŘEKÁŽKY

Určeno pro žáky prvního i druhého ZŠ – program je zaměřen na nízkolanové aktivity, jedná se o překážky pro jednotlivce i skupiny. Žáci se dále seznámí s vázáním některých uzlíků, vybavení a lanech…


NORDIC WALKING

Určeno pro žáky druhého stupně ZŠ 5. – 7. třída. Program je zaměřen na  základy chůze s holemi  nordic walking, strečing, základní instruktáž pohybu s holemi,

zapojení až 90% svalů těla …


ZÁBAVNÁ VĚDA
Určeno pro žáky ZŠ 1.-5. třída a děti MŠ. Program hravou a zábavnou formou seznamuje žáky s vědními obory (fyzika, chemie, přírodopis...). Žáci budou experimentovat – interaktivním způsobem se seznám s magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek, pomocí pokusů objeví některé z  principů, podle kterých funguje příroda a jevy kolem nás, program vede k rozvoji logického myšlení, vše si vyzkouší a vysvětlí  jak to funguje.

Další programy dle zájmu a potřeb rádi připravíme na míru – pohádka, voda, přírodověda, muzikoterapie, středověk.

Projekty kombinují teoretické znalosti a praktické dovednosti z různých oborů. Seznamovací akce, Dopravní výchova a Nízké lanové aktivity i motoriku, prevenci rizikového chování, řešení situací.

Téma projektu a jeho průběh jsou vždy spjaty se životní realitou s níž se žáci mohou identifikovat.

 

Zpět