Šablony DDM Luhačovice

Období realizace:  1.10.2018 -  30.09.2020

  • název projektu: Šablony II OP VVV Dům dětí a mládeže Luhačovice
  • operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010279