Zaměstnanci

ZAMĚSTNANCI DDM LUHAČOVICEŘeditelka:

Mgr.Eva Tomalová             mobil: 736 487 111, 
                                                  tel: 577 131 686, ddm@ddmluhacovice.cz
                                                  eva.tomalova@ddmluhacovice.cz

Školský management, Řízení volnočasových aktivit

Osvědčení:
Time management, Mzdová agenda a personalistika, Školská legislativa, Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I, Lidské zdroje v DDM a SVČ, Vedení a hodnocení závěrečných prací v rámci studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Pedagogický proces, Školní vzdělávací program v SVČ, Autoevaluace školy - nutná součást ŠVP, Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků, Řízení projektů, Komunikace, Individuální přístup k dětem, Komunikace se zaměřením na rétoriku, Základy znalostí typu osobnosti, psychických poruch v praxi, Profil učitele, Motivace a sociální potřeby v praxi, Evidence, odepisování a inventarizace dlouhodobého majetku v účetní praxi škol a školských zařízení, Kurz o hře II, Pohybové aktivity ve školách,  Jóga s dětmi I, II, Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ, Inkluze - společné vzdělávání, Úvod do správné komunikace s dětmi se zdravotním postižením, Odpovědnost pedagogů a žáků v zájmovém vzdělávání, Psychohygiena učitele aneb jak předcházet vyčerpání, Kurz přežití pro ředitele aneb jak přežít v první linii, Kurz hlavní vedoucí letního tábora, Program prevence závislostí, Nové trendy v SVČ, První pomoc, BOZP a PO, 
Jak porozumět současným dětem ve škole, Manažerská komunikace a argumentace,
Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ, Problémové a zátěžové situace v pedagogické praxi, Specifika práce učitele v heterogenní třídě
 
Kurz logopedické asistentky, Kurz logopedické prevence
Účetní:

Vladislava Petrášová        tel: 577 131 686, ddm@ddmluhacovice.cz, 
                                                  vladislava.petrasova@ddmluhacovice.cz

Pedagog volného času:

Jan Tomala
Osvědčení:
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb.,

Instruktor lanových aktivit II. třídy , První pomoc, Hlavní vedoucí dětských táborů, Outdoorové aktivty v tělesné výchově, Geocaching - trendová hra, Kurz o Hře, Požární ochrana, trenérská licence D - florbal, Individuální přístup k dětem, Komunikace,  Digitální fotografie - úpravy, efekty, prezentace, Komunikace se zaměřením na rétoriku, Základy znalostí typu osobnosti, psychických poruch v praxi, Motivace a sociální potřeby v praxi, Evidence, odepisování a inventarizace dlouhodobého majetku v účetní praxi škol a školských zařízení, Kurz o hře II, Pohybové aktivity ve školách,  Dopravní výchova, Úvod do správné komunikace s dětmi se zdravotním postižením, Lidské zdroje v DDM a SVČ, Učíme se s POLY, Jak porozumět současným dětem ve škole,  Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ,  Problémové a zátěžové situace v pedagogické praxi,

 tel: 577 131 687, mobil: 736 487 999, jan.tomala@ddmluhacovice.cz   


Jana Tomková 
Osvědčení:
Doplňující pedagogogické studium vychovatelství pro všechny typy škol a školských zařízení,

Management SVČ, Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I,II, Tiskový mluvčí NNO, Vedení spisové agendy, Výkon spisové služby a archivace dokumentů,Školská legislativa, Autoevaluace školy - nutná součást ŠVP, Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I, Vedení a hodnocení závěrečných prací v rámci studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Pedagogický proces, Individuální přístup k dětem, Komunikace, Školení první pomoci, Zdravotník zotavovacích akcí, Výuka první pomoci,  Komunikace se zaměřením na rétoriku, Základy znalostí typu osobnosti, psychických poruch v praxi, Profil učitele, Motivace a sociální potřeby v praxi, Pohybové aktivity ve školách, Dopravní výchova, Jak založit čtenářský klub pro předškoláky, Drobné hry pro děti mladšího školního věku, Jóga s dětmi I, II, Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ, Psychohygiena v práci učitele aneb jak předcházet vyčerpání, Jak porozumět současným dětem ve škole, Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ, Specifika práce učitele v heterogenní třídě, Problémové a zátěžové situace v pedagogické praxi

řemeslné a výtvarné kurzy: Ošatky z pediku, Síťování, Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou, Výtvarné techniky, Cardmaking a Scrapbooking, Kouzla s moosgummou, Grafika, Tiffany


tel: 577 131 687, mobil: 736 487 999, jana.tomkova@ddmluhacovice.cz   


Barbora Kovaříková
Osvědčení:
Kvalifikační vzdělávací program pedagog volného času vykonávající přímou komplexní pedagogickou činnost, asistent pedagoga, Jak porozumět současným dětem ve škole,  Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ, Problémové a zátěžové situace v pedagogické praxi, Základy první pomoci, Psychohygiena v práci učitele, Jumping instruktortel: 577 131 687, mobil: 736 487 999, barbora.kovarikova@ddmluhacovice.cz   

Naši externí zaměstnanci - vedoucí kroužků, klubů a kurzů jsou odborníky ve své oblasti činnosti, mají pedagogické vzdělání nebo úspěšně absolvovali studium pro pedagogy volného času vykonávající dílčí činnost, případně další odborné kurzy.

Úklid:

Petra Plášková