Pohybovky maminky s dětmi od 1 - 2 let

Pohybové aktivity pro maminky s dětmi od 1-2 let. Je potřeba vyplnit přihlášky pro dítě i pro dospělého.
Kurzy cvičení s dětmi v tomto věku probíhají vždy za účasti rodiče
a mají za cíl hlavně rozvíjet základní pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj pohybu, chůze a překonávání menších překážek.

Skladba lekcí cvičení je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další. Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách budou obměňovány, aby pohyb byl při cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou.

Rozvíjení dosažené motoriky dítěte s využítím balančních pomůcek, podpora smyslového vnímaní pomocí jednoduchých hudebních nástrojů, písniček a říkanek, a učení spolupráce jak s dospělími tak s ostatními dětmi.

V ceně je garantováno 23 hodin. V měsíci prosinec 2020 - leden 2021 nebude činnost kroužku probíhat z důvodu stěhování organizace.

Kód 100514
Název Pohybovky maminky s dětmi od 1 - 2 let
Místo konání DDM Luhačovice
Hlavní vedoucí Lucie Šústková
Věková skupina 1-50 let
Vybavení na kroužek pohodlné oblečení
Jiná ujednání pro rodiče s dětmi od 1-2 let
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Cena rok 500,- Kč
Datum zahájení 01.10.2020
Datum ukončení 27.10.2021
Dny konání ČT 09:30-10:30
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno