Historický tanec

Pro mládež i dospělé. Pohybová a taneční průprava jednotlivých tanečníků.
Tanec ve dvojicích i skupině.
Práce s tempem a tanečním prostorem, rytmická cvičení, vystoupení na veřejnosti.Zvládnutí různých typů tanců.
Podpora zájmu o historii a chuť k pohybu.
V ceně je garantováno 23 hodin. V měsíci prosinec 2020 - leden 2021 nebude činnost kroužku probíhat z důvodu stěhování organizace.

Kód 100601
Název Historický tanec
Místo konání DDM Luhačovice
Hlavní vedoucí Olga Zbořilová
Věková skupina 16-60 let
Vybavení na kroužek taneční obuv
Jiná ujednání někdy se tančí i bosky
Cena 1. pololetí 350,- Kč
Cena 2. pololetí 350,- Kč
Cena rok 700,- Kč
Datum zahájení 08.10.2020
Datum ukončení 27.05.2021
Dny konání ČT 17:00-18:00
Kontakt tel.577 131 686, mobil:736 487 999
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno