Kontakty a informace pro veřejnost

NAŠE ADRESA A FAKTURAČNÍ ÚDAJE, Další informace:
Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace
Masarykova 76
763 26 Luhačovice


: 75062194


tel.: 577 131 686, po dobu nepřítomnosti 736 487 111


e-mail: ddm@ddmluhacovice.cz
 
ID datové schránky: 58xbu6
 
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Luhačovice, číslo účtu: 35-4307240277/0100
 
Při platbě za kroužek, akci, tábor vždy uveďte správný variabilní symbol, do poznámky jméno a příjmení účastníka,
který bude zájmový kroužek navštěvovat a za co platíte, pro rychlejší spárování platby s přihláškou.
 
GPS: 49.0964481N, 17.7476769E
 
Provozní doba:
ÚŘEDNÍ HODINY ÚČETNÍ – pro veřejnost
pondělí – pátek /mimo prázdninové dny a úterý
9.00 – 13.30 hod.
 
PROVOZ V KLUBU K – pro děti a mládež, rodiče s dětmi /mimo prázdninové dny/ od října
pondělí – čtvrtek 
14.00 – 18.00 hod.
pátek
14.00 - 16.00 hod.
   
KLUBÍK – pro rodiče s dětmi /mimo prázdninové dny/od října, 
pondělí – čtvrtek
9.00 – 11.00 hod., 14.00 - 18.00 hod.
pátek
14.00 - 16.00 hod.
V budově zámku není bezbariérový přístup. 
 
V měsíci prosinec 2020 a leden 2021 nebude probíhat činnost v některých kroužcích, v klubu, Klubíku, akce z důvodu stěhování organizace do nových prostor - ulice Školní 811, 763 26 Luhačovice

Informace k působnosti DDM Luhačovice podle § 2 odst.1 zákona č. 106/1999, žádost nebo stížnost
lze podat v Domě dětí a mládeže Luhačovice , příspěvková organizace
Masarykova 76, 763 26 Luhačovice, tel. 577 131 686 nebo e-mail ddm@ddmluhacovice.cz
 
Informace podává: ředitelka DDM Luhačovice – statutární orgán Mgr. Eva Tomalová
Písemné nebo ústní žádosti o informace a stížnosti lze podat přímo v ředitelně DDM a na tomtéž místě
lze předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí.
V době kdy je nepřítomna ředitelka organizace, zastupuje ředitelku pověřená zaměstnankyně Jana Tomková.
Je oprávněna řídit organizaci v plném rozsahu a činit právní úkony.  

Informace KHS Zlín

KHS_ZK_-_informace_26._2._2020.pdf